Kurs: Att rädda en liten torpgård från förfall

  • Har du ett äldre hus eller gård och undrar hur du ska renovera och i vilken ordning? Då passar kursen där jag utgår från mina egna många erfarenheter och kunskap.
  • Kursen handlar om renoveringsprocessen och vilka material och metoder som använts. Att ta vara på det mesta och göra så få ingrepp som möjligt men ändå få till en hög året runt-standard och uthusen till bra bruksskick. Vilka hantverkare ska man anlita? Hur tänka när det kommer till isolering, indraget vatten, badrum, trädgård, ängar och skogspartier? Under förmiddagens berättar jag om hur torpgården Kvarntorp successivt räddats under drygt 20 år – både bostadshusen, de timrade uthusen, jordkällarna, de enklare bodarna och inte minst trädgård, ängar och skogspartier. Principerna gäller både för torp, funkishus, stenhus – ja faktiskt oavsett stil, tid och plats. Eftermiddagen ägnas åt era egna ställen, så förbered frågor och ta gärna med bilder och ritningar.
  • Heldagskurs söndag kl 9.30-16.00 inkl lunch och fika för- och eftermiddag
  • Plats: Julita, Södermanland
  • Kostnad: 4.000 kr inkl moms. Max 10 personer. Om ni kommer två personer från samma fastighet betalar ni 6.000 kr för båda
  • Första tillfället planeras till november. Intresserad? Maila till sofia@omreda.se

BEHÖVER DU HJÄLP?

  • Vi har köpt hus/ska köpa/har haft huset länge – hur ska vi renovera hållbart och varsamt?!
  • I vilken ordning ska vi renovera?
  • Vilka material ska vi använda?
  • Hur ska vi ta hand om trädgården?

Som husägare ställs man inför en massa frågor. Vissa åtgärder är akuta, andra oväntade och vissa kan vänta. Oavsett finns det många frågor. Jag har gjort den här resan och bidrar gärna med egen kunskap. Ett hembesök är en bra start – då går vi igenom alla frågor och tittar på både hus och trädgård. Många svar kan ges direkt, annat kanske kräver lite eftertanke. Oavsett får du garanterat tips och kunskap. Det är en bra investering att ta hjälp i tid och få verktyg för vidare kontakt med hantverkare.

Kostnad: 5.000 kr inkl moms och reseersättning. Jag utgår antingen från Stockholm eller från Julita, Katrineholm. Mer än 10 mil enkel resa debiteras extra.

Efter besöket, som är några timmar, återkopplar jag med sammanfattning via e-post om ni vill det.