Omredningsanalys® och konsultstöd inför renovering av byggnad eller fastighetsbestånd

Omredas tjänster inom varsam renovering, återbruk och befintliga värden:

  • omredningsanalys® med inventering, analys, rekommendationer och genomförandeförslag om ett fastighetsbestånds exteriör och interiör
  • statusrapport
  • projektering
  • renoveringsstrategi
  • rådgivning och vägledning
  • gestaltningsprogram
  • kommunikation
  • föreläser och utbildar

Tanken att behålla och renovera befintliga material och omtyckta detaljer rimmar väl med medvetna fastighetsbolags tankar kring hållbarhet. Branschen har äntligen landat i att renoverat värderas högre än nytt. Man har insett att det finns stora ekonomiska, klimatmässiga och varumärkesmässiga vinster med att renovera varsamt. Fördelarna med att renovera i stället för att byta ut väl fungerande originalkök från 1960-talet slår igenom nu.

Omreda anlitas som specialist inom varsam renovering av både fastighetsbolag och konsultbolag inom byggbranschen.

Omreda och Witte Sundell samarbetar kring ombyggnad och varsam renovering

I varje renoveringsprojekt finns värdefulla delar som både för byggnadens värde och samhällets bästa bör bevaras och renoveras i stället för att bytas ut. Vackra material och tidstypiska detaljer av god kvalitet som ger vår byggda miljö dess identitet och själ. Vi kan med glädje nu dela nyheten att Omreda och Witte Sundell arkitektstudio inleder ett formellt samarbete kring varsam renovering i samband med ombyggnad. Vi har under det senaste året samarbetat i flera ombyggnadsprojekt, främst inom miljonprogrammets bostadsbestånd. Tillsammans har vi en stor samlad kunskap inom kulturmiljö, arkitekturhistoria, inventering, analys- och strategiarbete och detaljerad projektering för olika typer av entreprenader. Vi har tidigare arbetat med både stora och små beställare privat och inom allmännyttan. Vi arbetar gärna gränsöverskridande med samtliga berörda konsultgrupper. Utöver detta erbjuder vi skräddarsydda utbildningar inom ämnet hållbar och varsam renovering.

Tillsammans blir vi ännu klokare, och erbjuder nu en stark enad kompetens i att identifiera vad som kan och bör bevaras och hur det konkret kan genomföras.

Välkommen att kontakta oss!

Sofia Meurk, Omreda, sofia@omreda.se 0708 21 02 47

Elin Mark, Witte Sundell, elin.mark@wittesundell.se 0708 44 97 01

Låt oss jobba tillsammans

När alla kompetenser inom ett renoveringsprojekt samarbetar och när det finns förståelse för varandras kunskap blir resultatet alltid bra. Omreda samarbetar främst med A, K, El, VVS och Vent.

Har du ett fastighetsbestånd som ska renoveras? Låt Omreda ta hand om varsam renovering. Erfarenheterna säger att branschen behöver specialistkompetens inom området. Omreda är specialist på varsam renovering.