Omredningsanalys® och konsultstöd inför renovering av byggnad eller fastighetsbestånd

Omredas tjänster inom varsam renovering, återbruk, återanvändning och befintliga värden:

  • omredningsanalys® med inventering, analys, rekommendationer och genomförandeförslag om ett fastighetsbestånds exteriör och interiör
  • statusrapport
  • projektering
  • renoveringsstrategi
  • rådgivning och vägledning
  • gestaltningsprogram
  • kommunikation
  • föreläser och utbildar

Tanken att behålla och renovera befintliga material och omtyckta detaljer rimmar väl med medvetna fastighetsbolags tankar kring hållbarhet. Branschen har äntligen landat i att renoverat värderas högre än nytt. Man har insett att det finns stora ekonomiska, klimatmässiga och varumärkesmässiga vinster med att renovera varsamt. Fördelarna med att renovera i stället för att byta ut väl fungerande originalkök från 1960-talet slår igenom nu.

Omreda anlitas som specialist inom varsam renovering av både fastighetsbolag och konsultbolag inom byggbranschen.

När alla kompetenser inom ett renoveringsprojekt samarbetar och när det finns förståelse för varandras kunskap blir resultatet alltid bra. Omreda samarbetar främst med A, K, El, VVS och Vent.

Har du ett fastighetsbestånd som ska renoveras? Låt Omreda ta hand om varsam renovering. Erfarenheterna säger att branschen behöver specialistkompetens inom området. Omreda är specialist på varsam renovering.