Omredning sedan 2007

Omreda startades 2007 av Sofia Meurk som har lång erfarenhet av fastighetsbranschen och av renovering. Omreda var tidigt ute och förespråkade varsam renovering, främst av miljonprogrammet.

– Inventerar kulturhistoriska värden inför planerad renovering och ombyggnad.

– Ger råd om åtgärder som gynnar varsam renovering framför byte till nytt.

– Deltar i projektering och uppföljning.

– Rådger när fastighetsbolag tar fram renoveringsstrategier om varsam renovering.

ENGLISH BELOW

DETALJER OCH MÖJLIGHETER

TIDSTYPISKT OCH SAMTIDA

Omreda är bra på varsam renovering, hållbar renovering, arkitektur, kulturvetenskap, inredning och kommunikation förutom erfarenheter från genomförda större renoveringsprojekt. Ett tränat öga för stilar och detaljer och känsla för vad som är original och senare tillägg är ett signum.

VARSAM RENOVERING

FÖRÄDLA OCH FÖRNYA

Omredning® innebär att identifiera ett fastighetsbestånd eller enskild fastighets befintliga kvaliteter och att förädla dem istället för att kasta ut dem – ofta med en besparing som gör att resurser kan omfördelas och läggas på att förbättra annat som behöver byggas nytt. En optimal kombination av förädling och förnyelse leder till varsam renovering.

Retainovate is to restore instead of replacing

The company Omreda (English: Retainovate) supports restoration projects for mid and late 20th century apartment housing. Retainovate performs inventory and analysis, presents recommendations, and then participates in project management.

The guiding philosophy is to restore instead of replacing. This conserves resources and respects cultural history. Retainovate gives an attractive building stock with maintained values.

VILL DU VETA VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG OCH DIN FASTIGHET?

Fråga en expert