INVENTERINGAR ÅT FASTIGHETSÄGARE

KÄNSLA FÖR VAD SOM

ÄR ORIGINAL OCH SENARE TILLÄGG

Exempel på varsam renovering

VARSAM RENOVERING

Just nu inom varsam renovering

Specialiststöd inom varsam renovering
– Anlitad som specialist av AB Stockholmshem vid framtagning av ny renoveringsmodell med inriktning varsam renovering
– Inventering och projektering inom varsam renovering av flerbostadsbestånd
– Rådgivning tidstypisk renovering till nyblivna fastighetsägare av privatvillor och gårdar

Renoveringsguider
För ICHB, Informationscentrum för hållbart byggande, har Omreda skrivit tre renoveringsguider med fokus på hållbarhet, befintliga värden och varsam renovering. Se ichb.se
Småhusguiden
Hyreshusguiden
Brf-husguiden

Övrigt

 • 282 renoverade kök med bevarade köksluckor
 • – Omredningsanalyser av 1960-talsbestånd åt fastighetsbolag i Stockholm och Uppsala inför planerade varsamma renoveringar
 • – Gestaltningsprogram varsam renovering 1960-talsbestånd
 • – Projektering varsam renovering av 1960-talsbestånd av hyreslägenheter
 • – Kvalitetskontroll och projektledarstöd varsam renovering 1960-talsbestånd
 • – Kommunikationsstöd åt statliga byggherrar

Omredas mål är att ge fastighetsägare ett långsiktigt
renoveringsalternativ och ett stärkt varumärke.
Miljö, hållbarhet och fastighetsekonomi gynnas av att stärka befintliga värden.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett miljonprogramsområde, en fastighet från 1983 eller 1920. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om vårt fastighetsbestånd och våra gemensamma resurser.

Många renoveringar är rena ombyggnader. Att byta ut är att bygga om. Att återanvända är att renovera varsamt.



Omredningsanalys®
inför ombyggnad och renovering

Anlita Omreda AB för en omredningsanalys innan ombyggnadsplanerna och förfrågningsunderlaget fastställs. Rapporten blir en viktig del av beslutsunderlaget. Gäller särskilt för moderna fastighetsbestånd.


Specialist varsam renovering
och befintliga värden

Anlita Omreda AB för rådgivning inom varsam renovering. Renoveringar och ombyggnader blir mer hållbara och långsiktiga om varsam renovering praktiseras. Identifierade befintliga värden ska ses som en tillgång.


Kompletterar tekniska inventeringar

Anlita Omreda AB för en omredningsanalys samtidigt som de tekniska inventeringarna beställs. Kunskap om befintliga värden och varsamhet ger en ny syn på renoveringsplanerna och förenklar upphandling av tjänster och produkter.




Omredning®,
inventering och inredning

 • Inventerar och identifierar befintliga värden
 • Ger alternativ till riv-ut-allt-in-med-nytt
 • Utgår från de värden din fastighet redan har
 • Inventeringen resulterar i en omredningsanalys
  – ett mycket effektivt underlag inför renoverings-
  och ombyggnadsbeslut
 • Hävdar att varsam renovering är maximal hållbarhet 
 • Ger fastighetsägare ökad beställarkompetens
 • Säger aldrig att något är underhållsfritt

Tränat öga för stilar och detaljer
Känsla för vad som är original och senare tillägg

Kontakta oss för ett första möte så berättar vi mer hur vi kan identifiera och använda din fastighets befintliga värden för att uppnå god ekonomi och hållbarhet.

OLIKA KUNDER HAR OLIKA BEHOV


b68_Sida_1_Bild_0004

Fastighetsbolag

Omredningsanalys och kommunikationsplanering inför att fastighetsbeståndet ska renoveras och stambytas. Analysen kompletterar den tekniska inventeringen och leder till att mycket av det som kan renoveras identifieras i stället för att det byts ut mot nytt. Miljö, kulturhistoria och arbetstillfällen för renoveringskunniga hantverkare gynnas.


b68_Sida_4_Bild_0006

Bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Portarna i aluminium har gjort sitt och ska bytas till tidstypiska – vad ska vi välja?

Vi har fått offert på fönsterbyte. Finns det inga alternativ till byte?

Vi har köpt hus – hur ska vi renovera hållbart?


DSC01901 Port_v2

Företag

Kontorsinredningen ska förmedla varumärket – hur inreder vi?

Omreda utbildar inom hållbar renovering.


b68_Sida_2_Bild_0001

Fastighetsmäklare och
bostadssäljare

Vi vill ha prospekttexter som också beskriver arkitekturen, fast inredning, tidstypiska detaljer och trädgård.


Omreda AB. Tel. 0708-21 02 47, mejl sofia@omreda.se
Banérgatan 59, 115 53 STOCKHOLM. Copyright 2016 Omreda