INVENTERINGAR ÅT FASTIGHETERSÄGARE

KÄNSLA FÖR VAD SOM

ÄR ORIGINAL OCH SENARE TILLÄGG

TRÄNAT ÖGA FÖR STILAR OCH DETALJER

Omreda hösten 2019

Omreda har föreläst på två konferenser under hösten på temat hållbar renovering.

Nordic Property Expo den 15-16 oktober, Svenska Mässan, Göteborg:

 • Omreda deltog tisdagen den 15 oktober kl 13.15-16.15 i fördjupningsseminariet om cirkulär fastighetsförvaltning, inkl panelsamtal.  Detta är mötesplatsen för framtidens fastighetsbransch. Besökarna är främst beslutsfattande fastighetsägare, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och inköpare, investerare, projektledare och konsulter. Hela programmet finns här

Samhällsbyggnadsverkstaden 2019, Kristianstad, onsdagen den 18 september:

 • Omreda deltog hela dagen kl 9.30-16.30. Temat för konferensen är Mer stad – men av vad? Hållbart byggande för framtidens stad. Samhällsbyggnadsverkstaden är en del av Framtidsveckan som genomförs den 14-22 september av föreningar och organisationer i Kristianstads kommun tillsammans med Agenda 21. Hela programmet finns här

Omreda i Almedalen 2019

Panelsamtal: Vad behöver fastigheten – egentligen?
Ofta passar man på att göra så mycket som möjligt ”när man ändå håller på”. Storskalighetsivern leder till omfattande och kostsamma renoveringar. Men hur är kvaliteten på äldre svenska hyresfastigheter egentligen?

Medverkade gjorde:
 • Ulf Viktorsson, vd, Modexa Bostadsförädling
 • Sofia Meurk, Omreda
 • Lars Gustafsson, Telge Bostäder

Omredas mål är att ge fastighetsägare ett långsiktigt
renoveringsalternativ och ett stärkt varumärke.
Miljö, hållbarhet och fastighetsekonomi gynnas av att stärka befintliga värden.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett miljonprogramsområde, en fastighet från 1983 eller 1920. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om vårt fastighetsbestånd och våra gemensamma resurser.

Många renoveringar är rena ombyggnader. Att byta ut är att bygga om. Att återanvända är att renovera.Omredningsanalys®
inför ombyggnad och renovering

Anlita Omreda AB för en omredningsanalys innan ombyggnadsplanerna och förfrågningsunderlaget fastställs. Rapporten blir en viktig del av beslutsunderlaget. Gäller särskilt för moderna fastighetsbestånd.


Identifierar fastigheters
befintliga värden

Anlita Omreda AB för en analys av fastighetsbeståndet. Där beskrivs befintliga arkitektoniska värden och ges råd om lämpliga renoveringsåtgärder. Intervjuer med de boende ingår också.


Kompletterar tekniska inventeringar

Anlita Omreda AB för en omredningsanalys samtidigt som de tekniska inventeringarna beställs. Kunskap om befintliga värden ger en ny syn på renoveringsplanerna och förenklar upphandling av tjänster och produkter.
Omredning®,
inventering och inredning

 • Inventerar och identifierar befintliga värden
 • Ger alternativ till riv-ut-allt-in-med-nytt
 • Utgår från de värden din fastighet redan har
 • Inventeringen resulterar i en omredningsanalys
  – ett mycket effektivt underlag inför renoverings-
  och ombyggnadsbeslut
 • Hävdar att renovering är maximal hållbarhet 
 • Ger fastighetsägare ökad beställarkompetens
 • Säger aldrig att något är underhållsfritt

Tränat öga för stilar och detaljer
Känsla för vad som är original och senare tillägg

Kontakta oss för ett första möte så berättar vi mer hur vi kan identifiera och använda din fastighets befintliga värden för att uppnå god ekonomi och hållbarhet.

OLIKA KUNDER HAR OLIKA BEHOV


b68_Sida_1_Bild_0004

Fastighetsbolag

Omredningsanalys och kommunikationsplanering inför att fastighetsbeståndet ska renoveras och stambytas. Analysen kompletterar den tekniska inventeringen och leder till att mycket av det som kan renoveras identifieras i stället för att det byts ut mot nytt. Miljö, kulturhistoria och arbetstillfällen för renoveringskunniga hantverkare gynnas.


b68_Sida_4_Bild_0006

Bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Portarna i aluminium har gjort sitt och ska bytas till tidstypiska – vad ska vi välja?

Vi har fått offert på fönsterbyte. Finns det inga alternativ till byte?

Vi har köpt hus – hur ska vi renovera hållbart?


DSC01901 Port_v2

Företag

Kontorsinredningen ska förmedla varumärket – hur inreder vi?

Omreda utbildar inom hållbar renovering.


b68_Sida_2_Bild_0001

Fastighetsmäklare och
bostadssäljare

Vi vill ha prospekttexter som också beskriver arkitekturen, fast inredning, tidstypiska detaljer och trädgård.


Omreda AB. Tel. 0708-21 02 47, mejl sofia@omreda.se
Banérgatan 59, 115 53 STOCKHOLM. Copyright 2016 Omreda