Specialist inom varsam renovering och återbruk

  • Inventering, statusrapport och projektering inom varsam renovering av flerbostadsbestånd
  • Uppdrag för Sveriges största allmännyttiga och privata fastighetsägare
  • Anlitad som specialist vid framtagning av renoveringsmodell med inriktning varsam renovering
  • Utbildar och föreläser inom varsam renovering, återanvändning och återbruk
  • Rådgivning och kurser inom kostnadsbesparande tidstypisk renovering till nyblivna fastighetsägare av villor, gårdar och fritidshus

Företagskunder

Omredningsanalys®, statusrapport och konsultstöd inför varsam renovering av enskild byggnad eller fastighetsbestånd. Projekteringsstöd och hög hållbarhetskompetens åt fastighetsbolag, konsultbolag och brf:er. Anpassade utbildningar inom varsam renovering.

Privatkunder

Kurser och rådgivning om att ta vara på befintliga kvaliteter, i vilken ordning saker ska göras, hur du får rätt hjälp av hantverkare och vilka material som passar i äldre hus. Trädgården lika viktig som huset. Alla råd hjälper dig att spara stora summor genom att utgå från det som redan finns.

Om Omreda

Omredning® innebär att utgå från ett fastighetsbestånds eller enskild fastighets befintliga kvaliteter. Att förädla och utveckla till dagens standard utan att i onödan byta ut mot nytt är Omredas kompetens.

Omredas mål är att ge fastighetsägare ett långsiktigt renoveringsalternativ och ett stärkt varumärke.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett miljonprogramsområde, en fastighet från 1983 eller 1920. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om vårt fastighetsbestånd och våra gemensamma resurser. Varsam renovering är Omredas lösning och kompetens.

Omreda på Renoveringsdagarna 2023

Renoveringsskulden ökar och behoven blir allt mer akuta. Konferens 31 maj-1 juni, Stockholm
Omreda pratade torsdagen den 1 juni kl 11.30 om: VARSAM RENOVERING KRÄVER ORÄDD LEDNING

På senare år har branschen äntligen vaknat när det kommer till varsam renovering. Fastighetsägarna efterfrågar hjälp med att identifiera vilka värden deras fastigheter har. De tekniska inventeringarna är ofta redan gjorda inför planerad renovering. Men att undersöka om det är värt att spara inredningar i stället för att byta till nytt kräver att en projektchef eller motsvarande drar i bromsen och begär denna kompletterande inventering. Vi går igenom fyra scenarion utifrån byggnadsstatus, ambitionsnivå och fastighetsägare. Hur gick det sen?

Har du ett fastighetsbestånd som ska renoveras? Låt Omreda ta hand om varsam renovering och återbruk. Erfarenheterna säger att branschen behöver specialistkompetens inom området. Omreda är specialist på varsam renovering och återbruk.