INVENTERINGAR ÅT FASTIGHETERSÄGARE

KÄNSLA FÖR VAD SOM

ÄR ORIGINAL OCH SENARE TILLÄGG

TRÄNAT ÖGA FÖR STILAR OCH DETALJER

Omredas mål är att ge fastighetsägare ett långsiktigt
renoveringsalternativ och ett stärkt varumärke.
Miljö, energi och fastighetsekonomi gynnas av att stärka befintliga värden.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett miljonprogramsområde, en fastighet från 1983 eller 1920. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om vårt fastighetsbestånd och våra gemensamma resurser.Omredningsanalys®
inför ombyggnad och renovering

Anlita Omreda AB för en omredningsanalys innan ombyggnadsplanerna och förfrågningsunderlaget fastställs. Rapporten blir en viktig del av beslutsunderlaget. Gäller särskilt för moderna fastighetsbestånd.


Identifierar fastigheters
befintliga värden

Anlita Omreda AB för en analys av fastighetsbeståndet. Där beskrivs befintliga arkitektoniska värden och ges råd om lämpliga renoveringsåtgärder. Intervjuer med de boende ingår också.


Kompletterar tekniska inventeringar

Anlita Omreda AB för en omredningsanalys samtidigt som de tekniska inventeringarna beställs. Kunskap om befintliga värden ger en ny syn på renoveringsplanerna och förenklar upphandling av tjänster och produkter.
Omredning®,
inventering och inredning

 • Inventerar och identifierar befintliga värden
 • Ger alternativ till riv-ut-allt-in-med-nytt
 • Utgår från de värden din fastighet redan har
 • Inventeringen resulterar i en omredningsanalys
  – ett mycket effektivt underlag inför renoverings-
  och ombyggnadsbeslut
 • Hävdar att renovering är maximal hållbarhet 
 • Ger fastighetsägare ökad beställarkompetens
 • Säger aldrig att något är underhållsfritt

Tränat öga för stilar och detaljer
Känsla för vad som är original och senare tillägg

Kontakta oss för ett första möte så berättar vi mer hur vi kan identifiera och använda din fastighets befintliga värden för att uppnå god ekonomi och hållbarhet.

OLIKA KUNDER HAR OLIKA BEHOV


b68_Sida_1_Bild_0004

Fastighetsbolag

Omredningsanalys inför att fastighetsbeståndet ska renoveras och stambytas. Det kompletterar den tekniska inventeringen och leder till att mycket av det som kan renoveras i stället för att bytas ut identifieras. Miljö, kulturhistoria och arbetstillfällen för renoveringskunniga hantverkare gynnas.


b68_Sida_4_Bild_0006

Bostadsrättsföreningar

Portarna i aluminium har gjort sitt och ska bytas till tidstypiska – vad ska vi välja?

Vi har fått offert på fönsterbyte. Finns det inga alternativ till byte?


DSC01901 Port_v2

Företag

Kontorsinredningen ska förmedla varumärket – hur inreder vi?


b68_Sida_2_Bild_0001

Fastighetsmäklare och
bostadssäljare

Vi vill ha prospekttexter som också beskriver arkitekturen, fast inredning, tidstypiska detaljer och trädgård.


Omreda AB. Tel. 0708-21 02 47, mejl sofia@omreda.se
Banérgatan 59, 115 53 STOCKHOLM. Copyright 2016 Omreda