Specialiststöd inom varsam renovering och återbruk

– Anlitad som specialist av AB Stockholmshem vid framtagning av ny renoveringsmodell med inriktning varsam renovering

– Inventering och projektering inom varsam renovering av flerbostadsbestånd

– Utbildar och föreläser inom varsam renovering och återbruk

– Rådgivning tidstypisk renovering till nyblivna fastighetsägare av privatvillor och gårdar

Omreda och Witte Sundell inleder samarbete kring ombyggnad och varsam renovering

I varje renoveringsprojekt finns värdefulla delar som både för byggnadens värde och samhällets bästa bör bevaras och renoveras i stället för att bytas ut. Vackra material och tidstypiska detaljer av god kvalitet som ger vår byggda miljö dess identitet och själ. Vi kan med glädje nu dela nyheten att Omreda och Witte Sundell arkitektstudio inleder ett formellt samarbete kring varsam renovering i samband med ombyggnad. Vi har under det senaste året samarbetat i flera ombyggnadsprojekt, främst inom miljonprogrammets bostadsbestånd. Tillsammans har vi en stor samlad kunskap inom kulturmiljö, arkitekturhistoria, inventering, analys- och strategiarbete och detaljerad projektering för olika typer av entreprenader. Vi har tidigare arbetat med både stora och små beställare privat och inom allmännyttan. Vi arbetar gärna gränsöverskridande med samtliga berörda konsultgrupper. Utöver detta erbjuder vi skräddarsydda utbildningar inom ämnet hållbar och varsam renovering.

Tillsammans blir vi ännu klokare, och erbjuder nu en stark enad kompetens i att identifiera vad som kan och bör bevaras och hur det konkret kan genomföras.

Välkommen att kontakta oss!

Sofia Meurk, Omreda, sofia@omreda.se 0708 21 02 47
Elin Mark, Witte Sundell, elin.mark@wittesundell.se 0708 44 97 01

Tjänster

Omredningsanalys® och konsultstöd inför varsam renovering av enskild byggnad eller fastighetsbestånd. Projekteringsstöd och hög hållbarhetskompetens.

Information

Kunder

Fastighetsbolag
Konsultbolag inom byggbranschen
Bostadsrättsföreningar
Privatpersoner

Information

Om Oss

Omredning® innebär att identifiera ett fastighetsbestånd eller enskild fastighets befintliga kvaliteter och att förädla dem istället för att kasta ut dem.

Information

Omredas mål är att ge fastighetsägare ett långsiktigt renoveringsalternativ och ett stärkt varumärke.

Miljö, hållbarhet och fastighetsekonomi gynnas av att renovera varsamt och stärka befintliga värden.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett miljonprogramsområde, en fastighet från 1983 eller 1920. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om vårt fastighetsbestånd och våra gemensamma resurser. Varsam renovering är Omredas lösning och kompetens.

VILL DU VETA VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG OCH DIN FASTIGHET?

Fråga en expert

Låt oss jobba tillsammans

Har du ett fastighetsbestånd som ska renoveras? Låt Omreda ta hand om varsam renovering och återbruk. Erfarenheterna säger att branschen behöver specialistkompetens inom området. Omreda är specialist på varsam renovering och återbruk.

Kontakta oss