Tjänster

Omredningsanalys® och konsultstöd inför varsam renovering av enskild byggnad eller fastighetsbestånd. Projekteringsstöd och hög hållbarhetskompetens.

Information

Kunder

Fastighetsbolag
Konsultbolag inom byggbranschen
Bostadsrättsföreningar
Privatpersoner

Information

Om Oss

Omredning® innebär att identifiera ett fastighetsbestånd eller enskild fastighets befintliga kvaliteter och att förädla dem istället för att kasta ut dem.

Information

Specialiststöd inom varsam renovering

– Anlitad som specialist av AB Stockholmshem vid framtagning av ny renoveringsmodell med inriktning varsam renovering

– Inventering och projektering inom varsam renovering av flerbostadsbestånd

– Rådgivning tidstypisk renovering till nyblivna fastighetsägare av privatvillor och gårdarYour Content Goes Here

Omredas mål är att ge fastighetsägare ett långsiktigt renoveringsalternativ och ett stärkt varumärke.

Miljö, hållbarhet och fastighetsekonomi gynnas av att renovera varsamt och stärka befintliga värden.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett miljonprogramsområde, en fastighet från 1983 eller 1920. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om vårt fastighetsbestånd och våra gemensamma resurser. Varsam renovering är Omredas lösning och kompetens.

VILL DU VETA VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG OCH DIN FASTIGHET?

Fråga en expert

Låt oss jobba tillsammans

Har du ett fastighetsbestånd som ska renoveras? Låt Omreda ta hand om varsam renovering. Erfarenheterna säger att branschen behöver specialistkompetens inom området. Omreda är specialist på varsam renovering.

Kontakta oss