Alla hus är värdefulla. Omreda hjälper dig med hållbara renoveringar.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett hus från 1860, 1928 eller 1970. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om våra hus och våra gemensamma resurser. Varsam renovering är Omredas lösning och kompetens.

Kurs: Att rädda två torpgårdar från förfall. Första kurstillfälle är söndag 21 april. Kursinfo och anmälan här

Privat

Kurser och rådgivning om att ta vara på befintliga kvaliteter, i vilken ordning saker ska göras, hur du får rätt hjälp av hantverkare och vilka material som passar i äldre hus. Trädgården lika viktig som huset. Alla råd hjälper dig att spara stora summor genom att utgå från det som redan finns.

Om Omreda

Omredning® innebär att utgå från ett fastighetsbestånds eller enskild fastighets befintliga kvaliteter. Att förädla och utveckla till dagens standard utan att i onödan byta ut mot nytt är Omredas kompetens.

Företag

Omredningsanalys®, statusrapport och konsultstöd inför varsam renovering av enskild byggnad eller fastighetsbestånd. Projekteringsstöd och hög hållbarhetskompetens åt fastighetsbolag, konsultbolag och brf:er. Anpassade utbildningar inom varsam renovering.