Specialist inom varsam renovering och återbruk

  • Inventering och projektering inom varsam renovering av flerbostadsbestånd
  • Anlitad som specialist vid framtagning av ny renoveringsmodell med inriktning varsam renovering
  • Utbildar och föreläser inom varsam renovering och återbruk
  • Rådgivning tidstypisk renovering till nyblivna fastighetsägare av privatvillor och gårdar

Företagskunder

Omredningsanalys® och konsultstöd inför varsam renovering av enskild byggnad eller fastighetsbestånd. Projekteringsstöd och hög hållbarhetskompetens åt fastighetsbolag, konsultbolag och brf:er.

Information

Privatkunder

Hjälper till att välja i vilken ordning saker ska göras, hur du tar vara på befintliga kvaliteter, hur du får rätt hjälp av hantverkare och vilka material som passar i äldre hus. Trädgården lika viktig som huset.

Information

Om Omreda

Omredning® innebär att identifiera ett fastighetsbestånd eller enskild fastighets befintliga kvaliteter och att förädla dem istället för att kasta ut dem.

Information

Omredas mål är att ge fastighetsägare ett långsiktigt renoveringsalternativ och ett stärkt varumärke.

Detaljer och möjligheter i en fastighet är Omredas specialitet – oavsett om det är ett miljonprogramsområde, en fastighet från 1983 eller 1920. Ju fler som lär sig utveckla möjligheterna med den befintliga arkitekturen, desto bättre tar vi hand om vårt fastighetsbestånd och våra gemensamma resurser. Varsam renovering är Omredas lösning och kompetens.

FRÅGA VAD OMREDA KAN GÖRA FÖR DIG OCH DIN FASTIGHET

Fråga en expert

Låt oss jobba tillsammans

Har du ett fastighetsbestånd som ska renoveras? Låt Omreda ta hand om varsam renovering och återbruk. Erfarenheterna säger att branschen behöver specialistkompetens inom området. Omreda är specialist på varsam renovering och återbruk.

Kontakta Omreda