Omredningsanalys® och konsultstöd inför varsam renovering av byggnad eller fastighetsbestånd

Omredas tjänster:

omredningsanalys® som omfattar inventering, analys, rekommendationer och genomförandeförslag om ett fastighetsbestånds exteriör och interiör

projektering varsam renovering

– rådgivning och vägledning om varsam renovering och hållbar renovering

gestaltningsprogram inför varsam renovering

– konsultstöd när ni utarbetar eller reviderar er renoveringsstrategi

– konsultstöd inom kommunikation. Utebliven, felaktig eller för sen kommunikation skadar både ert renoveringsprojekt och ert varumärke

föreläser och utbildar om varsam renovering, hållbar renovering och befintliga värden

VILL DU VETA VAD VI KAN GÖRA FÖR DIG OCH DIN FASTIGHET?

Fråga en expert

Låt oss jobba tillsammans

Har du ett fastighetsbestånd som ska renoveras? Låt Omreda ta hand om varsam renovering. Erfarenheterna säger att branschen behöver specialistkompetens inom området. Omreda är specialist på varsam renovering.

Kontakta oss