Tjänster

Omredningsanalys® och konsultstöd inför renovering
av fastighet eller fastighetsbestånd

Omreda erbjuder omredningsanalys® som omfattar inventering, analys, rekommendationer och genomförandeförslag om ett fastighetsbestånds exteriör och interiör.

Omreda erbjuder konsultstöd när ni utarbetar eller reviderar er renoveringsstrategi.

Omreda erbjuder också konsultstöd inom kommunikation. Utebliven, felaktig eller för sen kommunikation skadar både ert renoveringsprojekt och ert varumärke.


I slutrapporten ingår:

  • vilka befintliga värden som kan bevaras eller kompletteras
  • ett rikt fotomaterial
  • historik om området och om arkitekten
  • intervjuer med de boende
  • analys av fastighetsbeståndet
  • råd om lämpliga renoveringsåtgärder

Tidig analys – spar pengar

Omredningsanalysen ska göras tidigt i processen och parallellt med de tekniska inventeringarna. Om fastighetsägaren från början vet vad den har och vad som kan förädlas, innan skissarbetet påbörjas, kan resurser sparas både avseende miljö och ekonomi.

Rapporten ska inte användas som ett bindande antikvariskt dokument utan ses som rådgivning och underlag till beslut.Hur lång tid tar det att göra en omredningsanalys?

Beroende på antal lägenheter, önskemål om antal intervjuer, om interiörerna skiljer sig mycket åt eller annat som vi i dialog kommer fram till kan det ta något kortare eller längre tid att producera en omredningsanalys.

Normalt tar arbetet med inventering, analys, arkivsök, fotobearbetning och rapportskrivande cirka 100 timmar.582-501-ladhandtag

Konsultstöd och utbildning

Omredningsanalysen överlämnas vid ett personligt möte. Därefter är det angeläget att Omreda AB deltar när renoveringsbeslut fattas, deltar i dialogen med övriga konsultgrupper och medverkar i hur förfrågningsunderlaget formuleras. Under det fortsatta projektet är det kostnadseffektivt att låta Omreda följa upp att fattade beslut följs och bidra med råd under renoveringsarbetet. Detta säkerställer att fastighetens inneboende kvaliteter tillvaratas på bästa sätt när den renoveras och kompletteras.

Kommunikationen inom ett renoveringsprojekt avgör hur lyckat projektet blir. Vill ni undvika att arga aktionsgrupper bildas är det klokt att ta hjälp med kommunikationsplaneringen i början av projektet. Omreda har kunskapen om hur det ska göras.

Omreda föreläser och utbildar inom hållbar renovering. Kunskap om befintliga värden och i vilken ordning olika åtgärder ska göras står i fokus. Att renovera det som går att renovera har bara fördelar, främst för byggnadens värde på fastighetsmarknaden och för jordens resurser. Renoverat håller nästan alltid längre än att byta till nytt, vars hela idé är att det snart måste bytas ut p.g.a. kort livslängd.


Omreda AB. Tel. 0708-21 02 47, mejl sofia@omreda.se
Banérgatan 59, 115 53 STOCKHOLM. Copyright 2016 Omreda