Varsam renovering räddar stora värden

Tanken att behålla och renovera befintliga material och omtyckta detaljer rimmar väl med medvetna fastighetsbolags tankar kring hållbarhet. Branschen har äntligen landat i att renoverat värderas högre än nytt. Man har insett att det finns stora ekonomiska, klimatmässiga och varumärkesmässiga vinster med att renovera varsamt. Skammen i att byta ut väl fungerande originalkök från 1960-talet slår igenom nu. Äntligen.

Låt oss jobba tillsammans

När alla kompetenser inom ett renoveringsprojekt samarbetar och när det finns förståelse för varandras kunskap blir resultatet alltid bra. Omreda samarbetar främst med A, K, El, VVS och Vent.

Kontakta oss